Suxu

Địa điểm tương tự:

  • Little Hanoi (14 Ta Hien)

    Địa chỉ: 14 Tạ Hiện, Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Điện thoại: +84 4 39260168
  • Suxu

    Địa chỉ: số 15 Tạ Hiện (gần ngã tư Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện, Hà Nội)