Sân Thủy Lợi

Địa điểm tương tự:

  • Sân Thủy Lợi

    Địa chỉ: Ngõ 175 phố Tây Sơn hoặc ngõ 95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội